ظرفشویی پاکشوما سفید شامل 14 نفره و 15 نفره و انواع ظرفشویی رومیزی می باشد که هر کدام از مشخصات خاصی برخوردار است. مدل 14201 و 14302 و 15303 از مدلهای پاکشوما است.