خدمات پس از فروش الگانس

خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش الگانس مشمول کالاهای با گارانتی الگانس است که مدت آن 24 ماه بوده و تا 5 سال پشتیبانی فروش شامل آن می شود.

021-44478552

021-44478553

021-44478554