لباسشویی پاکشوما شامل لباسشویی تمام اتوماتیک درب از جلو، لباسشویی درب از بالا اتوماتیک و لباسشویی دوقلو می باشد که در ظرفیت 7کیلویی، 8 کیلویی، 9 کیلویی و 6.7 کیلویی تولید می شود.