آبسردکن بنس S609 از آبسردکن های یخچال دار با دو شیر آب سرد و گرم می باشد که ظرفیت آب سرد 2 و آب گرم 5 لیتر می باشد و دارای مخزن می باشد.