فر برقی آلتون 403 توسط شرکت آلتون در ایران ساخته شده است. دستگاه فوق دارای جوجه گردان و گریل به همراه پنل دیجیتالی هم کارایی را بالا برده و هم زیبایی را.