اجاق گاز مبله و صفحه ای از انواع گاز است که هم با گاز و هم با برق کار می کند. ایران و ایتالیا تولید کننده طیف وسیعی از انواع اجاق گاز است. اجاق گاز از دو شعله، 3 شعله، 4 شعله، 5 شعله و 6 شعله در صنعت اجاق تولید می گردد.