اجاق گاز طرح فر به اجاقی گفته می شود که مخزن فر ندارد. مهمترین مورد در خرید اجاق طرح فر باید دقت زیادی کرد چون اجاق طرح فر ارزان قیمت است و باید قطعات آن عالی باشد در غیر اینصورت شما با خطرات جبران ناپذیری روبرو خواهید شد.