اجاق گاز لوفرا

اجاق گاز لوفرا بهترین اجاق گاز دنیاست که در 15 سال اخیر به عنوان بهترین اجاق گاز جهان انتخاب شده است. اجاق گاز یکی از خطرناک ترین وسایل خانگی است که اگر درست ساخته نشود جان افراد خانواده را با خطر مواجه می کند.

اجاق گاز لوفرا

اجاق گاز لوفرا ایرانی با نام لوکاتی در ایران توسط شرکت عادل گاز تولید می گردد. این اجاق گاز از هر لحاظ امن بوده و همه موارد امنیتی در آن رعایت شده است. اجاق گازهای فردار لوفرا و لوکاتی همگی دارای تایمر زماندار و ترموکوپل هستند.

ترموکوپل کار قطع کردن گاز در مواقع اضطراری را به عهده دارد. اگر به هر دلیلی شعله های گاز خاموش شود و شیر گاز باز مانده باشد، ترموکوپل گاز را قطع می کند.

شعله زماندار نیز در زمان معینی که برای آن تعریف شده است خاموش می شود.