اگر می خواهید ماشین ظرفشویی زیرووات ایتالیا را در ظرفیت های 8 و 9 کیلویی  1400 دور تهیه کنید می توانید به فروشگاه های تخصصی زیرووات مراجعه کنید.