ظرفشویی ایستاده الگانس که بیشترین فروش را دارد به مدلهای 14 نفره مبله و 15 نفره تخصص دارد. ظرفشویی الگانس در ایران با قطعات خارجی مونتاژ می گردد ودارای 24 ماه ضمانت نامه رسمی می باشد.