ماشین ظرفشویی 8 نفره با پنل دیجیتالی و ساده در انواع مختلف تولید می شود. معروف ترین برندهای ظرفشویی 8 نفره کابینتی در ایران عبارتند از الگانس، مدیا، بوش.