ظرفشویی 14 نفره پاکشوما

ظرفشویی 14 نفره پاکشوما با دو رنگ سفید و سیلور تولید می شود. ماشین ظرفشویی جدید MDF14201 و MDF14302 جایگزین ظرفشویی های قدیمی پاکشوما شده است.