پنکه میدیا

پنکه میدیا شامل مدل fs40، 1615 با 4 پره استیل و 3 پره پلاستیکی تولید می گردد. هر کدام از مدلهای میدیا کنترل دار دارای برنامه های مختلفی در نوع بادهی دارند.