کولر گازی کنوود 12000، کولرگازی کنوود 24000، کولر گازی 30000 کنوود و کولر گازی ایستاده 48000 و 60000 به همراه قیمت و مشخصات به شرح زیر است.