کولر گازی 24000 کنوود با 2 کمپرسور روتاری و اینورتر GMC و گاز R410 وارد بازار شده است. کولر گازی کنوود دارای 3.5 متر لوله مسی بوده همراه با پنل 4 جهته.