کولر گازی پاکشوما در سایزهای 9000، 12000، 30000، 24000 اسپیلت و کولر گازی ایستاده 48000 و 60000 تولید می گردد. موتور کولر گازیهای فوق اینورتر و روتاری می باشد.