کولر گازی 48000 پاکشوما یک اسپیلیت ایستاده است که برای مساحت های بزرگ بکار می رود. موتور آن از نوع  اسکرول می باشد و باد سرد و گرم می زند.

کولر گازی 48000 با برق 3 فاز کار می کند و حتما برای جایی که می خواهید نصب کنید باید برق 3 فاز باشد. برق 3 فاز برای جاهای صنعتی و یا بانکها و بیمارستانها وجود دارد. این نوع کولر دارای یک کمپرسور بزرگ است که بیرون و در هوای آزاد باید باشد.

موتور اسکرول از موتورهای خیلی قوی است که برای کولر گازی ایستاده بکار می رود. کولر گازی 48000 پاکشوما هم باد سرد و هم باد گرم می زند. چون مصرف برق کمی دارد می تون در زمستان به عنوان بخاری هم عمل کند.