یخچال فریزر دوقلوی الکترواستیل

یخچال فریزر محصولی است ترکیبی از یخچال و فریزر. یخچال و فریزر می تواند کنار هم و یا روی هم باشد. یخچال فریزر روی هم را کمبی نیز می نامند.

انواع یخچال فریزر

برخی دیگر، فریزر بالا و یخچال پایین قرار دارد. بعضی مدلها نیز به صورت ساید بای ساید هستند. ساید بای ساید دو مدل است. یا جدا از هم و یا بهم چسبیده. اکثر مردم ساید بای ساید را به صورت بهم چسبیده می شناسند.

اولین بار که یخچال به بازار آمد، یخچال تک بود که درون آن یک قاب برای فریزر تعبیه شده بود. در این مدلها 90 درصد برای یخچال و 10 درصد برای فریزر در نظر گرفته می شد. امروزه هر مدلی که فکر کنید وجود دارد.

در اغلب موارد در یخچال تک، فریزر داخلی حذف شده و فریزر به صورت جداگانه تعبیه می شود. حال یا بالای و یا پایین دستگاه.