یخچال فریزر کمبی ترکیبی از فریزر و یخچال است که در بازار به یخچال فریزر 60*40 معروف است یعنی 60 درصد یخچال و 40 درصد فریزر است. در این دستگاه فریزر در پایین دستگاه قرار دارد.