لباسشویی 8 کیلو پاکشوما از انواع لباسشویی تمام اتوماتیک درب از جلو است که دارای دو رنگ سفید و سیلور است. لباسشویی هم 1200 دور و 1400 تسمه ای و بدون تسمه دارد.