لباسشویی دوقلو یکی از ارزانترین لباسشویی هایی است که درب از بالا بوده و در ظرفیتهای بالا تولید می شود. بهترین لباسشویی دوقلوی ایرانی به پاکشوما تعلق دارد.